Fény- és Színtan Kutatólaboratórium

Világítástechnika 1.

Előadás emlékeztetők

1. előadás:
2016. szeptember 28.
Bevezetés
2. előadás:
2016. október 5.
Radiometria, fotometria
3. előadás:
2016. október 12.
Színészlelés
1.zh:
2016. október 19.
4. előadás:
2016. október 26.
Felületszínek
gyak
5. előadás:
2016. november 16.
Érzékelők, műszerek
Érzékelők.doc
Műszerek.doc
6. előadás:
2016. december 2.
Fényforrások
7. előadás:
2016. december 7.
LED-ek
2.zh
2016. december 14.
FM100HUE-2zh.xls


Tantárgy ismertető

A tantárgy neve: Világítástechnika 1. Kódja: VEMIVIB544V
A tantárgy neve angolul: Illuminating engineering 1.
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): -
Tárgyfelelős neve:
Óraigény: E: 2 GY: 2 L: 0 Számonkérés módja: kollokvium Kreditértéke: 4
Oktatási cél:
Napjainkban a világítástechnika alapvető átalakuláson megy keresztül. A szilárdtest fényforrások elterjedése új elméleti és gyakorlati követelményekkel lép fel. Az izzólámpákat, és kivonásuk miatt ideiglenesen bevezetésre kerülő retrofit kompakt fénycsöveket a most kialakuló szilárdtest fényforrások (LED-ek, majd utána az OLED-ek) kell, hogy felváltsák, az ezekkel történő világítástechnikai tervezés nagyszámú, jól képzett világítástechnikust igényel. A két féléves tárgy első féléve a szükséges alapismereteket oktatja.
Ismeretkörök:
Bevezetés, a világítástechnika történetének áttekintése
Alapfogalmak, a fotometria és radiometria egységei
Egyszerű fotometriai számítások
A fénykeltés különböző módszerei: fekete test sugárzás, gázkisülések fizikája, lumineszcencia
Fényforrások 1: izzólámpák
Fényforrások 2: kisnyomású gázkisülő lámpák
Fényforrások 3: nagynyomású gázkisülő lámpák
Fényforrások 4: világító diódák
Fényforrások működtető előtétei
Lámptestek
Fényérzékelők fizikája
Fénymérő műszerek elektronikája
Fotometriai mérések
A színmérés elemei, fényforrások színvisszaadása
Káprázás
Követelmények:
Az értékelés az évközi zárthelyi dolgozat és félévvégi kollokvium alapján történik.
Ajánlott tankönyvek, jegyzetek:
Murdoch JB: Illuminating engineering, 2nd ed. Vision Communications 2003