Fény- és Színtan Kutatólaboratórium

Világítástechnika 2.

Előadás emlékeztetők

1. előadás:
2017. február 14.
e01 Bevezető, fotometriai alapok
2. előadás:
2017. február 21.
e02 Alkalmazások
e02 Gyakorlati példa
3. előadás:
2017. február 28.
e03 Belsőtéri tervezés 1
4. előadás:
2017. március 7.
e04 Belsőtéri tervezés 2
5. előadás
2017. március 14.
S01 Belsőtéri tervezés HU
S02 Belsőtéri tervezés EN
S03 Belsőtéri tervezés
6. előadás
2017. március 21.
S01 Szabadtéri tervezés
7. előadás
2017. március 28.
S04 Kültéri szabványok
8. előadás
2017. április 4.
VTT Mobile Advanced fénysűrűségmérő
e08 Kültéri káprázás

9. gyakorlat
2017. április 25.
100W-os Pontszerű(ldt)
100W-os Lambert(ldt)
10. előadás
2017. május 2.
Útvilágítás


A közölt dokumentumok csak oktatási célra használhatók!

Tantárgy ismertető

A tantárgy neve: Világítástechnika 2. Kódja:
A tantárgy neve angolul: Illuminating engineering 2.
Kötelező előtanulmány(ok) kódja(i): VEMIVIB544V
Tárgyfelelős neve:
Óraigény: E: 2 GY: 2 L: 0 Számonkérés módja: kollokvium Kreditértéke: 4
Oktatási cél:
Napjainkban a világítástechnika alapvető átalakuláson megy keresztül. A szilárdtest fényforrások elterjedése új elméleti és gyakorlati követelményekkel lép fel. Az izzólámpákat, és kivonásuk miatt ideiglenesen bevezetésre kerülő retrofit kompakt fénycsöveket a most kialakuló szilárdtest fényforrások (LED-ek, majd utána az OLED-ek) kell, hogy felváltsák, az ezekkel történő világítástechnikai tervezés nagyszámú, jól képzett világítástechnikust igényel. A két féléves tárgy első féléve a szükséges alapismereteket oktatja. A félév során a hallgatók világítástechnikai tervet készítenek
Ismeretkörök:
Bevezetés, az alkalmazott világítástechnika főbb területei
Látás, világosság és a látási teljesítmény
Belsőtéri világítás alapjai, fiziológiai követelmények
Belsőtéri világítási számítások, tervezések
Különleges belsőterek világítása (kórház, robbanásveszélyes helyek stb.)
Belsőtéri világítástechnikai szabványok, előírások
Természetes világítás
Útvilágítás
Külsőterek világítása
Gépkocsi világítás
Díszvilágítás
Világítási megoldások megtekintése
A hallgatói projektek bemutatása, megbeszélése
A hallgatói projektek bemutatása, megbeszélése
Követelmények:
Az értékelés az évközi zárthelyi dolgozat, hallgatói projekt és félévvégi kollokvium alapján történik.
Ajánlott tankönyvek, jegyzetek:
Murdoch JB: Illuminating engineering, 2nm ed. Vision Communications 2003